Market Research: Employee Experience Platform (EXP)

Heel wat bedrijven zijn in snelle groei en transformatie. Meer dan ooit is het belangrijk om aandacht te hebben voor onze belangrijkste asset: onze mensen.

De belangrijkste use-case van een Employee Experience software zijn:

 • Focus: zorgen dat iedereen goed weet zijn/haar rol, mandaat, verantwoordelijkheden zijn, wat er van hem verwacht wordt. De meeste tools starten vanuit de OKR-methode die begint vanuit de bedrijfsvisie > missie > strategie en dan concreet gaat vertalen naar team-niveau en rol-niveau aan de hand van objectieven en key-results.
 • Heel visueel ziet iedereen waar het bedrijf, het team alsook hijzelf staat en naartoe gaat.
 • De rol-verantwoordelijke binnen het team voor “Performance” kan snel inspelen, coachen en bijsturen. Vanuit HR en C-Level hebben we overzicht over alle teams en mensen heen, trends en evolutie, alerts … en kunnen waar nodig de rol-verantwoordelijke coachen, helpen of ingrijpen.
  • Engage: “pulse” gebaseerde betrokkenheidsenquêtes en feedbackinstrumenten om te focussen op wat belangrijk is. Elke paar weken krijgen de mensen (via hun smartphone) een paar korte menselijke pulse vragen. Bijvoorbeeld “Hoe voelt jouw Energie niveau?”, “Voel je je gewaardeerd op het werk?”, “In hoeverre voel je Purpose (doel) en meaning (betekenis) in jouw werk?”. Dit zijn vragen die op maat van uw bedrijfs-DNA kunnen aangepast worden.
  • Perform: prestatie-review gesprekken die tot groei aanzetten. Medewerkers, HR en rol-verantwoordelijken gebruik de tool platform om 1-on-1, weekly check-in, evaluatiegesprekken, 360 gesprekken te capteren … en op een visuele en leuke manier inzichtelijk te maken en op te volgen.
  • Transform: groei van mensen, leertrajecten op maat van het individu om hem/haar nog meer in zijn kracht te zetten. Coaching en trainingsprogramma’s, reflecteren, impact meten …
 • Onboarding: nog voor de persoon effectief gestart is, kan hij/zij zich verbinden met de jouw bedrijfscultuur en inwerken in zijn toekomstige rol en team. Een warm en persoonlijk onthaal aangevuld met een fijne en concrete online experience.

What can you expect?

Download PDF of the market study

 • Visual segmentation/positioning of solutions
 • Key differentiators
 • Matrix / table with comparison
 • Trends
 • Clarifying concepts & terminology
 • Interesting contacts

2 workshops of about 2 hours with a ODUM.digital challenger at your office (Belgium) or virtually

 • Listen to your situation (business & IT)
 • Present the market study: gaining inspiration & insights
 • Sounding board with the goal of giving you insights to go to a short-list in a more focused way, putting you in touch with partners, asking the right questions of suppliers.

Vendors compared in this market study:

YES, I am interested!

Following ODUM Challengers participated in this market study:

Olivier van ODUM.digital
Olivier Mangelschots
Founder

Related ecosystems

Discover the power of digital ecosystems