Board, Committee and formal meeting Governance

Everyone prepared with iPads in the board meeting

Download this Ecosystem

Belgische Corporate Governance Code 2020

Het Corporate Governance Comité heeft de intentie om de Belgische Code 2009 inzake corporate governance te herzien en bij te werken naar een 2020-versie, rekening houdend met (1) de wetgevingsontwikkelingen op Belgisch en Europees niveau en (2) de huidige herziening van het Belgische Wetboek van vennootschappen om de consistentie tussen hard law en soft law te behouden.

Meer info op de website van het Corporate Governance Committee​.

Generic Collaboration Platform vs Specialized Tool

Er wordt vaak gezegd dat het gebruik van een algemeen platform voor samenwerking en documentbeheer handig is om je documenten en vergaderingen van de Raad en de Commissie te beheren, denk aan Microsoft Teams, Slack, Atlassian Confluence .
In theorie is dit inderdaad mogelijk, echter kan je deze tools niet aanpassen aan de specifieke behoeften en workflow van formele meetings governance.

Als je echt een lach wil toveren op het gezicht van je bedrijfssecretarissen / beheerders en bestuursleden, dan kies je beter voor een platform gespecialiseerd in bestuur & commissiebeheer. De meeste oplossingen zijn iPad-vriendelijk, wat nog steeds de voorkeur geniet van val vele directors.

Do you want to make a difference with digital, but you no longer see the forest through the trees? I'm happy to help!

Olivier Mangelschots
Founder

Discover the power of digital ecosystems