Download this Ecosysteem

De Finance-controller evolueert naar een Business Intelligence Officer: van retrospectief werken, het verzamelen van data en rapporteren maken van de afgelopen maanden, naar toekomstgericht werken, mee met her ritme van het kloppend hart van je bedrijf: op scenario’s gebaseerde simulaties, in realtime, anticiperend als een zakenpartner van C-Level door bedrijfswaarde te brengen via strategische, concurrentiegedreven, actiegerichte inzichten.

De Business Intelligence Officer is meer dan finance; zij / hij rapporteert rechtstreeks aan de CEO in plaats van aan de CFO.

 

 

Do you want to make a difference with digital, but you no longer see the forest through the trees? I'm happy to help!

odum digital olivier mangelschots
Olivier Mangelschots
Founder

Related ecosystems

Discover the power of digital ecosystems