Market Research: Property & real-estate management (vastgoedbeheer)

Platformen voor bedrijven die een grote hoeveelheid panden in eigendom hebben of bedrijven die syndicus/rentmeester/patrimoniumbeheer diensten aanbieden voor panden met verhuur en eigenaars:

 • Stamgegevens per gebouw, gebouwdeel en ruimte
 • Beheer verhuurders, leveranciers, …
 • Beheer contracten, facturen, betalingen, online betalingsuitnodigingen, inningen, rappels
 • Huur & onderhoudscontracten: automatisch indexatie, factureren, notificaties op kritieke datums
 • Vaste en variabele kosten toewijzen, splitsen, doorrekenen
 • Technisch beheer gekoppeld aan gebouwen, reparatieverzoeken, opvolging
 • Koppeling met bankrekeningen en boekhouding: grootboek, analytisch…
 • Rapportering, cashflow planning & forecasting

What can you expect?

Download PDF of the market study

 • Visual segmentation/positioning of solutions
 • Key differentiators
 • Matrix / table with comparison
 • Trends
 • Clarifying concepts & terminology
 • Interesting contacts

2 workshops of about 2 hours with a ODUM.digital challenger at your office (Belgium) or virtually

 • Listen to your situation (business & IT)
 • Present the market study: gaining inspiration & insights
 • Sounding board with the goal of giving you insights to go to a short-list in a more focused way, putting you in touch with partners, asking the right questions of suppliers.

Vendors compared in this market study:

YES, I am interested!

Following ODUM Challengers participated in this market study:

Olivier van ODUM.digital
Olivier Mangelschots
Founder
Ismaïl El Sayd
Digital Project Manager

Related ecosystems

Discover the power of digital ecosystems