Market Research: Board & Committee Governance Tools

Als je echt de voorzitter, bestuurders en secretaris blij wil maken, kies dan voor een gespecialiseerd Board & Committee Governance platform. Algemene collaboration en document management platformen zoals OneDrive, Google Drive en SharePoint zijn niet aangepast aan de specifieke noden en workflow van formele vergaderingen (Raad van Bestuur, bestuurscomit√©, …)

We zoomen in op de verschillende fases van board meetings: voor, tijdens en na. We zoomen in om de verschillende rollen: admin/beheerder en de board members alsook occasionele deelnemers.

What can you expect?

Download PDF of the market study

  • Visual segmentation/positioning of solutions
  • Key differentiators
  • Matrix / table with comparison
  • Trends
  • Clarifying concepts & terminology
  • Interesting contacts

2 workshops of about 2 hours with a ODUM.digital challenger at your office (Belgium) or virtually

  • Listen to your situation (business & IT)
  • Present the market study: gaining inspiration & insights
  • Sounding board with the goal of giving you insights to go to a short-list in a more focused way, putting you in touch with partners, asking the right questions of suppliers.

Vendors compared in this market study:

YES, I am interested!

Following ODUM Challengers participated in this market study:

Olivier van ODUM.digital
Olivier Mangelschots
Founder

Discover the power of digital ecosystems