Story: Bizbike

De klant

Bizbike Belgium (Wielsbeke) is een Belgische fabrikant, distributeur en innovatieve service-provider van fietsmobiliteit die elektrische fietsen aan huis levert en herstellingen aan huis doet. Zij leveren en onderhouden o.a. de fietsen voor klanten van Mediahuis.

Wat heeft je ertoe gebracht om met ODUM.digital samen te werken en hoe heeft hun aanpak je geholpen?

Bizbike is een bedrijf waarbij de IT-infrastructuur en toepassingen steeds organisch aangepakt werden. Sinds de start van het bedrijf is er steeds ad hoc gehandeld zonder een duidelijk IT globaal plan.

Gezien de snelle groei van het bedrijf liepen we meer en meer tegen onze beperkingen aan en wilden we af van de ad hoc aanpak. Daarom hebben we ODUM.digital ingehuurd.

Tijdens de eerste maanden heeft ODUM.digital een grondige scan uitgevoerd over de organisatie heen (m.b.t. zowat alle aspecten), dit handig gedocumenteerd en een company-wide roadmap opgesteld om de verschillende projecten aan te pakken (deel parallel, deel na elkaar, steeds rekening houdende met de snelheid van onze organisatie). Odum heeft de nodige flexibliteit aan de dag gelegd, waar vereist.

Er zijn m.i. 2 belangrijke en wellicht unieke aspecten aan een ODUM.digital challenger:

  • zijn onafhankelijkheid (ze werken enkel voor de opdrachtgever, geen banden/commissies met partner) en,
  • deeltijds (x dagen per week).

Hiermee konden we bijzonder veel expertise binnenhalen (zowel technische, business alsook strategie) aan een nog redelijk kostprijs zonder aan kwaliteit in te boeten.

De maturiteit van de Odum adviseurs, zorgt ervoor dat we een vrij, onafhankelijk & kwalitatief advies krijgen, los van een eigen agenda.

Hoe zou je de onafhankelijkheid van de ODUM.digital-challenger beschrijven en hoe heeft dit bijgedragen aan het succes van je project?

Kun je uitleggen hoe ODUM.digital heeft geholpen bij het selecteren van de juiste software en implementatiepartners?

ODUM.digital gaat steeds op zoek naar de beste (prijs/kwaliteit) oplossing voor de organisatie rekeninghoudende zowel met de korte alsook lange termijn noden. Waar mogelijk worden steeds meerdere technologieën & partijen tegenover elkaar afgewogen. Dit steeds in alle transparantie en met een duidelijk advies. Het stappenplan en prioriteitenplan wordt continue opnieuw naar verwezen, wat voor consistentie op allerlei gebieden garandeert.

Daarenboven stopt het commitment van de ODUM.digital challenger niet bij de keuze van de oplossing & partner. Men blijft de implementatie ook direct opvolgen om er zeker van te zijn dat het geplande ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt.

Ik heb een aantal tips:
Het is van een grote meerwaarde de ODUM.digital-challenger nauw te betrekken in de werking van het bedrijf door actief deel te laten nemen aan een directie of managementoverleg. Op deze wijze blijven de doelstellingen van de digitale transformatie en bedrijf gealigneerd.[Frederick Wemel] Toon aan uw Odum adviseur, dat de samenwerking niet zo maar korte termijn is.

De opdracht van ODUM.digital is weliswaar langlopend maar moet uitmonden in een duidelijk overdracht naar een interne IT manager/coördinator/… wanneer de transformatieprojecten afgerond worden. Het is belangrijk om daar al vroeg genoeg in te investeren en de juiste interne persoon te laten meegroeien in dit traject.

Wat zou je zeggen tegen andere organisaties die overwegen om met ODUM.digital samen te werken?

Gekozen technologieën en partners

Netsuite

Zendesk

IT Infrastructuur

Volgende ODUM.digital Challengers hebben met Bizbike samengewerkt:

Hans van ODUM.digital

Hans Nissens

digital challenger

Olivier van ODUM.digital

Olivier Mangelschots

founder

Discover the power of digital ecosystems