Market Research: ERP for construction & installation

Hoofdaannemers, grond & wegenwerkers, kleine (onder)aannemers, installatiebedrijven en bedrijven in bouwafwerking hebben nood aan een BouwERP die hun specifieke werking écht ondersteund. Van voorcalculatie naar voorbereiding, uitvoering en nacalculatie.

In deze marktstudie hebben we alle oplossingen gericht op Belgische bouwbedrijven van klein tot groot in de diepte vergeleken. Er wordt onder andere gekeken naar:

 • Calculatie: BIM, aanbestedingen en meetstaten, marge verdeling,
 • Planning van werknemers materieel beheer, onderaannemers
 • Facturatie: voortgangstaten, vorderingstaten, termijnen en herzieningsformules
 • Nacalculatie: projectbudget, inkomen, ontvangsten, vorderingen en kosten/lonen

Alsook naar aanwezige modules en integraties, BIM koppelingen, sterkte van de accounting oplossing, linken met catalogussen en prijslijsten van groothandels, focus op vlak van type klanten, size en complexiteit, onderliggende technologie, hosting en toekomstgerichtheid.

 

What can you expect?

Download PDF of the market study

 • Visual segmentation/positioning of solutions
 • Key differentiators
 • Matrix / table with comparison
 • Trends
 • Clarifying concepts & terminology
 • Interesting contacts

2 workshops of about 2 hours with a ODUM.digital challenger at your office (Belgium) or virtually

 • Listen to your situation (business & IT)
 • Present the market study: gaining inspiration & insights
 • Sounding board with the goal of giving you insights to go to a short-list in a more focused way, putting you in touch with partners, asking the right questions of suppliers.

Vendors compared in this market study:

YES, I am interested!

Following ODUM Challengers participated in this market study:

Olivier van ODUM.digital
Olivier Mangelschots
Founder
Hans van ODUM.digital
Hans Nissens
Digital Challenger
Joeri van ODUM.digital
Joeri Schutters
Digital Challenger

Discover the power of digital ecosystems