Over ons

In sectoren die snel evolueren, zoals de digitale wereld vandaag, zijn principes niet altijd even heilig en lopen grenzen het gevaar snel te vervagen. ODUM.digital , een netwerk van onafhankelijke digitale challengers, is zich daar goed van bewust en wil zijn label van kwaliteit en vertrouwen, waarmee het zich op de markt onderscheidt, dan ook scherp bewaken. De bij het netwerk aangesloten zelfstandigen dragen beroepsethiek hoog in het vaandel. De principes van die beroepsethiek worden hieronder toegelicht.

Profiel van een digital challenger

Ons DNA, onze waarden

ODUM.digital symbol

Onafhankelijkheid

De ODUM.digital challenger verdedigt de (digitale) belangen van de klant en adviseert de directie bij het nemen van beslissingen en bij de selectie van software- en hardware implementatiepartners. De ODUM.digital challenger is 100% onafhankelijk en geeft geen enkele leverancier een voorkeursbehandeling. Hij – met het oog op de de leesbaarheid van dit document – noemen we een challenger “hij” maar het kan uiteraard ook een “zij” zijn – handelt enkel in het belang van de klant.

ODUM.digital symbol

De mens staat centraal

Elke ODUM.digital challenger denkt aan de belangen van de klant op lange termijn en begint aan een opdracht met de bedoeling zichzelf binnen een welbepaalde termijn – meestal twee jaar – overbodig te maken. In elke relatie van een ODUM.Digital challenger met de klant primeren de menselijke factor en een coachende houding ten aanzien van de directie en de belangrijkste medewerkers op sleutelposities. Hierbij is het doel om de klant te laten groeien, te motiveren om zelf tot oplossingen te komen en op termijn maximaal (digitaal) zelfredzaam te worden.

ODUM.digital symbol

Kracht van het Ecosysteem

De ODUM.digital challenger werkt niet alleen. Hij gelooft in de kracht van een netwerk en beseft dat hij sterker staat en betere kwaliteit kan leveren door regelmatig te klankborden, en ervaring en kennis te delen met de mensen in zijn netwerk.

ODUM.digital symbol

Integriteit

De ODUM.digital challenger is als digitale coach oprecht en eerlijk. Hij vermijdt iedere handeling of houding die in strijd zou zijn met de waardigheid of rechtschapenheid.

ODUM.digital symbol

Objectiviteit

De ODUM.digital challenger en supervisor zorgt er altijd voor dat vooroordelen, belangenconflicten of beïnvloeding van derden, nooit kans krijgen om zijn professioneel oordeel te beïnvloeden.

ODUM.digital symbol

Professionele deskundigheid

De ODUM.digital challenger voert steeds al zijn opdrachten gewetensvol en met de vereiste zorg uit. De challenger kan slechts een opdracht aanvaarden als hij beschikt over de nodige bekwaamheid, tijd en bereidheid om mee te werken om deze opdracht behoorlijk uit te voeren en dit belangenconflicten te vermijden teneinde steeds in optimale omstandigheden de opdrachten te kunnen uitvoeren.

Hoe positioneert ODUM.digital zich?

ODUM.digital is een krachtig netwerk van onafhankelijke digitale coaches/externe CIO’s die zich richten op Belgische organisaties van 25-500 medewerkers. ODUM.digital focust op het begeleiden van groeiende KMO’s, familiebedrijven en non-profitorganisaties die een strategische digitale transformatie willen realiseren.

Elke ODUM.digital Coach is een challenger. Iemand die zaken in vraag stelt. Die op een creatieve en transparante manier samen met uw team, klanten en partners tot innovatieve ideeën komt. Dit alles gekoppeld aan een concrete strategie en technologie/IT-architectuur design
KMO’s zijn niet geholpen met kortzichtig of gesegmenteerd advies of ondoordachte oplossingen die enkel op korte termijn effect sorteren. ODUM.digital challengers begeleiden uw organisatie doorheen uw effectieve digitale transformatie. Met veel aandacht voor de menselijke impact die dergelijke transformaties hebben. Het is belangrijk dat ODUM.digital challengers de tijd nemen om zich écht te verdiepen in uw business. Uit ervaring weten we dat een succesvolle digitale transformatie doorgaans tussen de 12 en 36 maanden in beslag neemt.

ODUM.digital challengers nemen niet de dagdagelijkse operationele leiding op zich. Zij staan uw mensen bij en helpen hen te groeien door samen projecten op te starten en de vooruitgang hiervan te begeleiden. Afhankelijk van de intensiteit en grootte van uw onderneming werken zij 2 tot 10 dagen per maand voor u.

Onafhankelijkheid staat
centraal in onze filosofie

Uw ODUM.digital challenger is er om de (digitale) belangen van uw onderneming te verdedigen en u als de directie van de klant-onderneming te adviseren bij het nemen van de juiste beslissingen.
Wij helpen u bij de selectie van de juiste software en implementatiepartners en staan u bij om die implementatiepartners scherp te houden.

Kracht van het
ODUM.digital netwerk

Omdat ODUM.digital challengers nauw met elkaar in verbinding staan, kennis delen en voor elkaar als klankbord fungeren bij hun klanten, kunt u rekenen op de kracht van een sterk kennisnetwerk. ODUM.digital beschikt over een uitgebreide databank met unieke inzichten, tools en ervaringen met technologieleveranciers. Alles beweegt heel snel op digitaal vlak. Door de krachten te bundelen krijgt u als klant meer dan enkel een individu. Bovendien bent u verzekerd van continuïteit, want als een coach langdurig afwezig is door ziekte, zorgt het ODUM.digital netwerk dadelijk voor een vervanger met dezelfde kennis en capaciteiten.

Om de kwaliteit en onafhankelijkheid van de dienstverlening te waarborgen, zijn alle coaches gecertificeerd in de ODUM.digital methodologie en ethische/deontologische code. Deze no-nonsense, pragmatische aanpak is specifiek ontwikkeld op maat van de KMO. Geen ‘bla-bla’, maar vooral ‘boem-boem’!

Uitgangspunten bij onze
samenwerking met de klant

Ontdek de kracht van digitale ecosystemen